• Imprimeix

Caça

La caça és un esport o una activitat recreativa molt desenvolupada a Catalunya i per això, alhora de realitzar-la cal tenir en compte diversos aspectes importants com serien l'obtenció de llicències i permisos, saber on i quan es pot caçar, conèixer quines són les espècies cinegètiques... A més a més, existeix un Pla estratègic amb l'objectiu de definir un model de caça sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials.

Data d'actualització: 29.05.2018