En aquesta pàgina podeu trobar els cursos relacionats amb la caça, organitzats per l'Àrea d'Activitats Cinegètiques.

Actualment hi ha convocats els següents cursos:

  • Curs de captura en viu d'espècies depredadores
  • Curs de sanitat i higiene en carn silvestre de caça

Aquests cursos es realitzen a les escoles agràries.

A continuació trobareu més informació d'aquests cursos, dates i lloc de realització.

L’objectiu del curs és explicar les novetats normatives en matèria de captura en viu de depredadors cinegètics i exòtics invasors per una correcta aplicació en la gestió de la fauna salvatge, i acreditar les persones usuàries de mètodes homologats.

Informació relacionada

L’objectiu del curs és donar compliment a aquest punt i aportar la formació necessària als operadors del sector de la caça.

Informació relacionada

Data d'actualització:  26.09.2014