Temporada 2018-2019

Amb la finalitat de gestionar correctament la caça de la becada, els caçadors especialistes en aquesta espècie poden, voluntàriament, emplenar un full de captures diàries (carnet de captures).

En el cas de la perdiu xerra de muntanya, és obligatori emplenar el full de captures diàries.

És necessari portar el carnet durant la jornada de caça i anotar-hi in situ les captures.

Cal retornar el carnet a la Direcció General de Forests sempre abans del 31 de març de 2019.

És obligatori emplenar el full de captures diàries.

Data d'actualització:  09.04.2018

Informació relacionada