Dibuix d'un cabirol amb el mapa de la seva distribució

Font: Departament

Amb l'objectiu de disposar de la millor informació que permeti una gestió acurada de les poblacions de cabirol, l'Àrea d'Activitats Cinegètiques ha demanat la col·laboració ciutadana per conèixer la distribució actual d'aquesta espècie.

Des dels anys 80 quan es van dur a terme diferents projectes de reintroducció per restaurar les poblacions que havien desaparegut, la distribució del cabirol i la seva abundància s'han anant incrementant any rere any. Això s’ha confirmat amb les dades recopilades mitjançant el formulari de comunicació de dades de presència de cabirol i altres fons d'informació, i que es mostren en el mapa actual de dades recollides, on es fa palesa la seva expansió per pràcticament tot el territori.

Tot i aquesta distribució àmplia, encara hi ha zones d’on no es disposen dades, per la qual cosa el Departament encara està interessat en la recollida de dades de presència de cabirol d’aquestes àrees que apareixen en blanc en el mapa.

Si voleu subministrar les dades d'observació d’aquestes zones on encara no hi ha dades, us demanem que ompliu el formulari web o be les imprimiu i les envieu per altres mitjans (correu ordinari o fax).

Data d'actualització:  14.12.2015