• ANUNCI

  de licitació de permisos de caça de cabra salvatge a la Zona de Caça Controlada de Montserrat. (DOGC núm. 7671 - 25/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1447/2018, de 26 de juny,

  per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada els terrenys de la badia del Fangar, el Garxal i les platges de l'illa de Buda, als termes municipals de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja (Baix Ebre i Montsià). (DOGC núm. 7654 - 02/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/663/2018, de 4 d'abril,

  per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya (Resolució de 4 d'abril, publicada al BOE núm. 85, de 7 d'abril). (DOGC núm. 7594 - 09/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2494/2017, de 23 d'octubre,

  per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada uns terrenys cinegètics d'aprofitament comú de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac. (DOGC núm. 7483 - 27/10/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1871/2017, de 27 de juliol,

  per la qual es deixa sense efecte la declaració de refugi de fauna salvatge de la finca Mas Enrich de la Serra, als termes municipals de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí, efectuada mitjançant l'Ordre de 28 de juliol de 1999. (DOGC núm. 7424 - 01/08/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/583/2017, de 13 de març,

  per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2017-2018 en tot el territori de Catalunya. (DOGC núm. 7335 - 23/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/476/2017, de 6 de març,

  sobre modificació dels límits de la zona de caça controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort. (DOGC núm. 7329 - 15/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/416/2017, de 20 de febrer,

  per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada part dels terrenys cinegètics d'aprofitament comú dels termes municipals del Pont de Suert i Tremp. (DOGC núm. 7325 - 09/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/310/2017, de 20 de gener,

  sobre la declaració de terreny sotmès a règim cinegètic de caça controlada de la forest el Quer, núm. 46 del CUP, situada al terme municipal de Pontils, comarca de la Conca de Barberà. (DOGC núm. 7316 - 24/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/309/2017, de 25 de gener,

  per la qual es declaren zona de seguretat a efectes cinegètics els terrenys d'aprofitament comú del terme municipal de Figueres. (DOGC núm. 7316 - 24/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/71/2017, de 9 de gener,

  per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada part dels terrenys cinegètics d'aprofitament comú de la serra de Collserola. (DOGC núm. 7295 - 26/01/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2848/2016, de 13 de desembre,

  per la qual es modifica la Resolució ARP/732/2016, de 16 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya. (DOGC núm. 7269 - 19/12/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/2145/2016, de 12 de setembre,

  per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva de la Resolució dels recursos de reposició interposats contra la Resolució ARP/732/2016, de 15 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya. (DOGC núm. 7213 - 26/09/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/732/2016, de 15 de març,

  per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya. (DOGC núm. 7087 - 29/03/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/2380/2015, de 15 d'octubre,

  per la qual es declaren zona sotmesa a règim de caça controlada els terrenys cinegètics d'aprofitament comú de la muntanya de Fusimanya i Batlló. (DOGC núm. 6986 - 29/10/2015)

 • RESOLUCIÓ AAM/1287/2015, de 26 de maig,

  per la qual s'estableix el nombre màxim d'ocells fringíl·lids, segregats per espècie i sexe, que podran ser capturats a Catalunya durant l'any 2015, i s'obre el termini per a la presentació de sol·licituds d'autoritzacions excepcionals de captura d'ocells fringíl·lids. (DOGC núm. 6896 - 19/06/2015)

 • RESOLUCIÓ AAM/36/2015, de 13 de gener,

  sobre la declaració de terreny sotmès a règim cinegètic de caça controlada dels terrenys cinegètics d'aprofitament comú del Pont de Suert. (DOGC núm. 6794 - 22/01/2015)

 • RESOLUCIÓ AAM/2489/2014, de 6 d'octubre,

  sobre la modificació dels límits de la reserva nacional de caça del Cadí a part del terme municipal de la Coma i la Pedra. (DOGC núm. 6747 - 11/11/2014)

 • RESOLUCIÓ AAM/2354/2014, de 20 d'octubre,

  per la qual s'estableix el nombre màxim d'ocells fringíl·lids, segregats per espècie i sexe, que podran ser capturats a Catalunya durant l'any 2014, i s'obre el termini per a la presentació de sol·licituds d'autoritzacions excepcionals de captura d'ocells fringíl·lids. (DOGC núm. 6735 - 24/10/2014)

 • DECRET 139/2014, de 14 d'octubre,

  pel qual s'estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de concursos de cant. (DOGC núm. 6729 - 16/10/2014)

 • RESOLUCIÓ AAM/1692/2014, de 3 de juliol,

  per la qual es declaren terrenys sotmesos a règim cinegètic de caça controlada els terrenys cinegètics d'aprofitament comú corresponents a la forest de domini públic anomenada la Vall, el Collet, Mas d'en Calàs, Ricorb I i II, núm. 48 del CUP, al terme municipal de Capçanes. (DOGC núm. 6668 - 21/07/2014)

 • RESOLUCIÓ AAM/1280/2014, de 20 de maig,

  per la qual es declaren terrenys sotmesos a règim cinegètic de caça controlada els terrenys cinegètics d'aprofitament comú de Castillejos, als termes municipals d'Arbolí, la Febró, Vilaplana i Alforja. (DOGC núm. 6640 - 10/06/2014)

 • RESOLUCIÓ AAM/303/2014, de 22 de gener,

  per la qual es declaren zona de seguretat a efectes cinegètics els terrenys del terme municipal de Lleida. (DOGC núm. 6564 - 18/02/2014)

 • RESOLUCIÓ AAM/2800/2013, de 10 de desembre,

  per la qual es declara zona de seguretat, a efectes cinegètics, la part urbana del terme municipal de Canovelles. (DOGC núm. 6536 - 09/01/2014)

 • RESOLUCIÓ AAM/531/2013, d'11 de març,

  per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2013-2014 en tot el territori de Catalunya. (DOGC núm. 6337 - 18/03/2013)

 • RESOLUCIÓ AAM/1284/2012, de 19 de juny,

  per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada els terrenys de la badia del Fangar, el Garxal i les platges de l'Illa de Buda, als termes municipals de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja. (DOGC núm. 6162 - 03/07/2012)

 • LLEI 8/2012, del 25 de juny,

  de modificació dels límits i la denominació de la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars - Aran. (DOGC núm. 6159 - 28/06/2012)

 • DECRET LLEI 2/2011, de 15 de novembre,

  pel qual es modifica el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, i s'estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011. (DOGC núm. 6009 - 21/11/2011)

 • LLEI 42/2007, de 13 de desembre,

  del patrimoni natural i de la biodiversitat. (BOE núm. 299 - 14/12/2007)

 • ORDRE MAH/226/2004, de 16 de juny,

  de modificació de l'Ordre de 21 d'abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l'aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica. (DOGC núm. 4168 - 06/07/2004)

 • DECRET 112/2003, d'1 d'abril,

  de modificació de la composició del Consell de Caça de Catalunya i dels consells territorials de caça. (DOGC núm. 3870 - 24/04/2003)

 • ORDRE de 15 de juliol de 1999,

  de modificació de l'Ordre de 21 d'abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l'aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3000, pàg. 13627, de 22.10.1999). (DOGC núm. 2937 - 23/07/1999)

 • ORDRE de 17 de juny de 1999,

  per la qual s’estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya. (DOGC núm. 2922 – 02/07/1999)

 • ORDRE de 21 d'abril de 1999,

  per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l'aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica. (DOGC núm. 2879 - 30/04/1999)

 • DECRET 165/1998, de 8 de juliol,

  sobre àrees de caça amb reglamentació especial. (DOGC núm. 2680 - 14/07/1998)

 • ORDRE de 7 de juny de 1995,

  de regulació de les explotacions ramaderes que allotgin espècies cinegètiques. (DOGC núm. 2065 - 21/06/1995)

 • DECRET 108/1985, de 25 d'abril,

  pel qual es creen el Consell de Caça de Catalunya i els Consells Territorials de Caça de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. (DOGC núm. 544 - 31/05/1985)

 • LLEI 1/1970, de 4 d'abril,

  de caça. (BOE núm. 82 - 06/04/1970)

Data d'actualització: 25.07.2018