Temporada hàbil 2017-2018

Podeu presentar les estadístiques de manera telemàtica fins al 30 de juny de 2018 mitjançant un qüestionari en línia.

Les estadístiques de captures, repoblacions i alliberaments, són una eina essencial per a conèixer l’estat poblacional de les diferents espècies cinegètiques presents a la nostra àrea.

Aquestes dades, enviades per les àrees privades de caça un cop finalitzada la temporada, permeten elaborar la Memòria anual de caça que es presenta cada any en el Consell de Caça de Catalunya, i saber com es troba l’activitat que es desenvolupa al nostre territori. 

Tradicionalment, per a obtenir la matrícula anual, les àrees privades de caça havien d’enviar les dades de captures, alliberament i repoblacions de cada espècie efectuades durant la temporada hàbil de caça mitjançant un formulari en paper.

A partir d’enguany, i d’acord amb la Resolució anual de vedes, els titulars de les àrees privades i locals de caça o els seus representants legals han de comunicar el nombre d’exemplars capturats així com els repoblats i/o alliberats mitjançant el formulari web d’estadístiques.

Temporada 2017-2018. D'abril de 2017 fins al maig de 2018

Destaquem

Estadístiques de caça i indicadors

Memòria anual de caça, evolució de captures de caça major i menor...

Consell de Caça de Catalunya

Funcions, components, normativa...

Instruccions per emplenar el formulari.

Aquest formulari està dividit en diversos apartats:

  • Un apartat de dades de l'àrea privada de caça.
  • Un per a les dades de les repoblacions i alliberaments, on s'han d'incloure les dades de les repoblacions i els alliberaments fets durant la temporada 2017-2018.
  • Un per a les de captures durant la mitja veda de la temporada 2017-2018, que correspon a uns dies d'agost i setembre de l'any 2017.
  • Les captures en temporada hàbil de caça menor i caça major. En aquest apartat no s'han d’incloure les captures efectuades a l’estiu, ja que no és període hàbil.
  • Resultat de les comunicacions de caceres de l'estiu. Són els corresponents a les comunicacions fetes mitjançant el web de juny a setembre de 2017.

Enviada aquesta comunicació rebreu un justificant de les dades enviades a l'adreça electrònica indicada al formulari.

Àrea privada de caça (APC)Persona titular o representant legal de l'APC
Repoblacions


Alliberaments
Captures efectuades durant la mitja veda


Captures en temporada hàbil. Caça menor


Captures en temporada hàbil. Caça major
Comunicacions de cacera
Observacions

Data d'actualització: 01.04.2018