• Imprimeix

Agrupacions de defensa forestal

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Les agrupacions de defensa forestal es van regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd", elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, l'origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es van començar a formar a principis dels anys seixanta a Catalunya.

ADF
 • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
 • Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi Natural en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
 • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
 • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.
 • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua.
 • Suport a l'extinció d'incendis forestal

L'àmbit territorial d'una ADF pot ser municipal o supramunicipal, segons les masses forestals que hi pertanyin i dels seus límits. Poden formar part d'una ADF:

 • Propietaris forestals
 • Ajuntaments
 • Associacions de propietaris forestals constituïdes legalment
 • Organitzacions professionals agràries
 • Associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades al municipi o als municipis en qüestió

Per constituir-se en ADF cal que estiguin representats com a mínim el 20% dels titulars forestals de l'àmbit en qüestió o que la superfície agrupada representi com a mínim el 30% de la superfície forestal dels municipis que la integrin. Així mateix, cal que en formin part l'ajuntament o els ajuntaments dels termes municipals agrupats.

Informació sobre constitucions:

Registre d'ADF: Servei de Prevenció d'Incendis Forestals. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Apartat de correus 119. Finca Torreferrussa. Ctra. de Sabadell a Sta. Perpètua de Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel.: 93 574 00 36- Fax: 93 574 19 17

Data d'actualització:  06.04.2009