• Imprimeix

Autoritzacions

Són activitats que com que es desenvolupen en zones forestals o tenen influència en treballs forestals, eines o l'entorn són susceptibles de provocar la ignició de la vegetació i la propagació d'un foc forestal.

Informació relacionada