• Imprimeix

Avaluació del risc d'incendi

En la determinació del perill d'incendi forestal intervenen bàsicament tres variables: la meteorologia, la vegetació i l'orografia. A aquestes variables cal afegir-ne una quarta, que és esporàdica: la ignició. El seguiment de l'evolució d'aquestes variables i la previsió de la seva evolució són el que preveu el sistema d'avaluació de perill

Enllaç relacionat