• Imprimeix

Caracterització de les forests

Atesa la complexitat de relleu i la diversitat de les condicions bioclimàtiques de Catalunya, existeixen comunitats forestals extremadament variades: pinedes, alzinars, suredes, rouredes, castanyedes, fagedes, avetoses, boscos de ribera, comunitats arbustives...

Catalunya és un país amb una elevada presència forestal. Del total del territori, un 64,2% és forestal, i ocupa 2.060.174 ha. D’aquesta xifra un 63,5% correspon a boscos, que ocupen 1.317.998 ha (taula 1).

CategoriaSuperfície (ha) % sobre la superfície total
Arbrada amb cabuda coberta > 20%1.232.99238,4
Arbrada amb cabuda coberta =< 20%85.0062,6
Prats i herbassars163.7665,1
Matollars493.95415,4
Zones cremades recentment1.9790,1
Rocallosos66.2082,1
Vegetació de zones humides4.2960,1
Aigua17.0270,5
Altres11.9720,4
Superfície total3.210.741100,0
Superfície forestal2.060.17464,2
Taula 1. Superfície forestal segons els usos del sòl

Pel que fa a la composició d’espècies de la superfície arbrada, el 27% són planifolis. (fig.1)

Fig.1 Composició de la superfície forestal.

Composició de la superfície forestal

Entre les quals destaquen l’alzina (Quercus ilex), el roure martinenc (Quercus humilis) i l’alzina surera (Quercus suber), amb més superfície (fig.2).

Fig.2 Importància relativa de les diferents espècies de planifolis.

Importància relativa de les diferents espècies de planifolis

El 38% restant són coníferes, entre les quals destaquen el pi blanc (Pinus halepensis), el pi roig (Pinus sylvestris) i la pinassa (Pinus nigra), amb més superfície (fig. 3).

Fig. 3 Importància relativa de les diferents espècies de coníferes.

Importància relativa de les diferents espècies de coníferes
Data d'actualització:  01.06.2010