• Imprimeix

Empreses del sector forestal

Informació diversa sobre l’activitat empresarial corresponent al sector forestal a Catalunya

.

Classificació de la fusta

.

Línia descorçadora

.

Pals de castanyer

El context general del mercat de la fusta a Catalunya és d’un consum aparent de 4.000.000 m3 equivalent de fusta en roll, dels quals aproximadament 750.000 m3 s’extreuen dels boscos catalans i la resta s’importa a d’altres països (dades 2007).

Les empreses del sector forestal es poden classificar en:

1. Indústria de la fusta i el moble

Representa un 2,8 % del valor afegit brut de la indústria catalana i està format per unes 3.800 empreses.
1.1. La indústria de la fusta representa un 42 % de la producció global de la indústria de la fusta i el moble i la podem classificar en:
1.2. Primera transformació
Representa un 10 % de la producció global del conjunt de la indústria de la fusta i el moble, consumeix unes 680.000 tones l’any de fusta, de les quals més del 38 % ve de fora.
- Les serradores que es dediquen a la fabricació de palets i embalatges són el grup d’establiments més nombrós, i consumeixen el 65 % de la fusta en roll. En segon terme, destaquen les serradores de fusta estructural i de construcció, que consumeixen el 12 % de la fusta en roll.
- Pel que fa a la indústria de trituració, aquesta consumeix al voltant del 9% de la fusta en roll, però ha anat substituint part de la fusta utilitzada com a matèria prima per altres subproductes (costers, estella, serradures i reciclat).
- La indústria de pals es caracteritza perquè necessita fusta de certes característiques de rectitud i dimensió, cosa que suposa al voltant del 3 % de la fusta en roll.
- Les serradores de desenrotllament utilitzen bàsicament fusta de pollancre, i actualment n’hi ha una sobreoferta.
-. La indústria de puntals i RTI (rolls tornejats impregnats) consumeix al voltant de 12.000 tones l’any.
1.3. La indústria de segona transformacióLa segona transformació representa el 32 % de la producció global de la indústria de la fusta i el moble. Consumeix unes 600.000 tones l’any, més o menys la meitat de fora. La branca més important és la fusteria per construcció.

2. El sector del moble

Representa el 58% dins de la producció global del conjunt de la indústria de la fusta i el moble i és el que té un pes relatiu més important en ocupació, exportacions, etc. El moble català ha apostat molt pel disseny per competir amb els baixos preus dels productes importats.

3. La indústria del suro

La indústria catalana representa un 2,8% de la producció mundial encara que només un 10% de la matèria primera que utilitza prové de Catalunya.
Data d'actualització:  01.06.2010