• Imprimeix

Funcions dels boscos

Què ens aporten els boscos actualment? Fusta, suro, bolets, biodiversitat, lleure? Al llarg del temps, els boscos han anat assumint diferents funcions. Des de temps passats, són font de recursos naturals i se n?extreu fusta, suro, etc., en definitiva compleixen funcions productores, i indirectament també són reservoris de biodiversitat, fixadors de carboni, reguladors hídrics, protectors de sòls, etc., funcions més ambientals. Actualment, però, les funcions dels boscos s?amplien a les de caire recreatiu o de lleure a causa de la importància que els ha donat la societat.