• Imprimeix

Materials de base per a la producció de material forestal de reproducció

La conservació dels recursos genètics forestals és una temàtica que ha guanyat importància en els últims anys dins de la gestió i la millora genètica forestal. L'ús múltiple dels boscos requereix el coneixement de l'existència d?uns recursos genètics que cal preservar i millorar. Hi ha certs factors que tenen una influència important en el desenvolupament i l'evolució de l'activitat i els recursos forestals disponibles i que estan relacionats amb la propietat, les pertorbacions naturals, els usos del sòl, el canvi climàtic... Cal tenir presents aquestes amenaces i prendre mesures per aquesta conservació dels recursos genètics forestals dels quals disposem actualment.