• Imprimeix

EUTR. Comercialització de fusta i productes derivats

L’objectiu del Reglament EUTR és garantir que la fusta i els productes de la fusta que es comercialitzen dins la UE, ja siguin produïts a la Unió Europea mateixa o importats, provenen d’aprofitaments legals.

La tala il·legal consisteix a fer aprofitaments de fusta contravenint les lleis i els reglaments del país on es duu a terme.

Els agents, persones físiques o jurídiques que comercialitzen productes de fusta per primera vegada al mercat de la UE, han de mantenir un Sistema de Diligència Deguda per minimitzar el risc de posar fusta il·legal al mercat, i presentar una declaració responsable anualment.

El període per presentar la declaració responsable és de l'1 de gener al 31 de març.

El Sistema de Diligència Deguda es pot dur a terme individualment o mitjançant una entitat de supervisió (persona jurídica reconeguda establerta a la UE). 

D’altra banda, els comerciants, persones físiques o jurídiques que venen o compren fusta o productes de la fusta que ja estaven al mercat de la UE, han de mantenir una traçabilitat dels productes mitjançant un registre de proveïdors i clients.

Tant els agents com els comerciants han de conservar aquesta informació durant com a mínim 5 anys, i facilitar-la a les autoritats competents en cas que la sol·licitin.

L’autoritat competent és la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació juntament amb la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Per a més informació podeu enviar un correu electrònic a eutrcatalunya@gencat.cat.

 

Informació relacionada

Comercialització de fusta i productes derivats

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Full informatiu sobre el Reglament EUTR

(document PDF)

Tràmit

Normativa

Data d'actualització: 15.05.2017