• Imprimeix

Planificació forestal

La qualitat de la gestió forestal passa per la consideració inevitable de les diferents funcions dels espais forestals. El bosc és realment una infraestructura de país, per això és necessari disposar d'eines que facilitin aquesta gestió multifuncional seguint uns criteris de sostenibilitat.A Catalunya existeixen instruments de planificació a diferents escales de detall i per a diferents àmbits que permeten ordenar la superfície forestal. D?acord amb la superfície de planificació i segons el grau de definició tècnica de la gestió podem classificar de més a menys superfície planificada i de menys a més grau de detall de gestió els següents documents: Pla general de política forestal, Pla d?ordenació dels recursos forestals i els instruments d?ordenació forestal (Projecte d?ordenació, Pla tècnic de gestió i millora forestal, Pla simple de gestió forestal) i d?altres plans equivalents (Pla marc de la Diputació de Barcelona).