• Imprimeix

Conceptes clau

Òrgans gestors i normativa

La gestió de la pesca recreativa i esportiva continental (rius, llacs, embassaments...) és competència de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi (DGEFiGM), del Departament d’Agricultura, i compta amb la col·laboració de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC) i nombroses societats de pescadors.

La gestió de la pesca recreativa i esportiva en aigües marítimes és competència de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM), del Departament d’Agricultura. La pesca professional (en aigües marítimes o continentals) correspon també a aquesta Direcció General.

La normativa bàsica de pesca continental és la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. A banda de la Llei, el Departament publica anualment una Resolució d’ordenació de la pesca en aigües continentals, on s’especifiquen els períodes hàbils de pesca, els trams, arts, esquers, hams, etc.

Per poder exercir la pràctica de la pesca recreativa o esportiva a les aigües continentals i marítimes de Catalunya cal disposar d'una llicència de pesca recreativa de superfície, i per pescar en una zona de pesca controlada cal, a més, el permís de pesca personal i intransferible.

La llicència de pesca recreativa de superfície és compartida entre la DGEFiGM i la DGPAM.

En el cas de pescar en aigües de titularitat privada, cal disposar, a més de la llicència, de l'autorització del titular de les aigües.

Els concursos o competicions esportives són gestionats per la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting a través de les societats de pescadors, i autoritzats per la DGEFiGM o la DGPAM segons correspongui.

Les aigües continentals catalanes es divideixen en tres categories en funció de les espècies autòctones presents: zona de salmònids d’alta muntanya, zona de salmònids de baixa muntanya i zona de ciprínids. Els límits i els períodes hàbils de pesca en aquestes aigües varien en funció de la biologia de les espècies.

Dins d’aquestes aigües es defineixen els següents trams de pesca:

  • Refugi de pesca: trams on la pesca està prohibida per preservar espècies protegides.
  • Zones lliures sense mort: trams on es pot pescar estant en possessió únicament de la llicència de pesca recreativa de superfície.
  • Zones de pesca controlada: trams on, a més de la llicència de pesca recreativa de superfície, cal estar en possessió del corresponent permís de pesca.

Les zones de pesca controlada es classifiquen en:

  • Ciprínids: trams inclosos en aigües de ciprínids. S’hi pot pescar tot l’any.
  • Salmònids: trams inclosos en aigües de salmònids de baixa o alta muntanya. El període hàbil de pesca es restringeix en funció de la biologia de la truita.
  • Intensives: trams on es realitzen repoblacions o alliberaments de truita comuna periòdicament. Generalment s’hi pot pescar durant tot l’any.
  • Escenaris de pesca: trams restringits per a la realització de competicions. Actualment només hi ha el pantà del Foix.

Al marge d’aquestes categories, hi ha delimitats uns trams com a Reserva Genètica de Truita. Aquests trams presenten poblacions de truita comuna autòctona de la vessant mediterrània.

Informació relacionada

Data d'actualització:  16.05.2018