• Imprimeix

Arts, esquers i hams autoritzats

Tram de riu

Els arts i esquers autoritzats a cada riu  es regulen d’acord amb les necessitats del territori, el valor ambiental de cada tram i les espècies de peixos presents en aquests. Es procura compatibilitzar les diferents modalitats de pesca per tal d’encabir tots els col·lectius de pescadors, des dels que practiquen la pesca tradicional amb mort i amb esquers naturals fins als que pesquen sense mort amb esquers artificials de baix impacte, sempre sota la premissa de garantir la conservació dels recursos piscícoles.

Donada la gran casuística d’arts, esquers i hams permesos, es recomana consultar la resolució anual de pesca, i més concretament el pla tècnic de gestió piscícola de la zona on es vol anar a pescar. Cal destacar que en les zones lliures sense mort i zones de pesca controlada sense mort ubicades en aigües de salmònids, només s’autoritza l’ús d’hams simples sense arponet o amb aquest completament aixafat.

Es prohibeix l’ús com a esquer de qualsevol peix, crustaci o mol·lusc, en qualsevol estadi biològic, viu o mort, i també d’insectes que no pertanyin a la fauna local, llevat de la zona de pesca controlada EB-01 (embassament de Riba-roja i Flix) on es permet l’ús de la sardina morta com a esquer.

També queda estrictament prohibit l’ús d’ous, juvenils i adults de cargol poma (Ampullariidae sp.) com a esquer, amb l’objectiu de no dispersar aquesta espècie exòtica invasora.

La pesca al fil amb perdigó, només s’autoritza a les zones de pesca controlada sense mort i a les zones lliures sense mort, exclusivament amb l’ham sense arponet. S’entén com a perdigó, una nimfa artificial muntada amb un cap pesant de plom, tungstè o similar.

Resolució anual de pesca. Temporada 2018

  • RESOLUCIÓ ARP/455/2018, d'1 de març,

    per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2018 (Resolució d'1 de març, publicada al BOE núm. 66, de 16 de març). (DOGC núm. 7580 - 16/03/2018)

Data d'actualització:  16.03.2018