• Imprimeix

Classificació aigües continentals

Classificació de les aigües continentals pel que fa a la gestió de la pesca

Aigües de salmònids: les aigües que tenen les condicions ecològiques per ser habitades de manera predominant per la truita comuna (Salmo trutta). Dins les aigües de salmònids, hi ha les aigües d'alta muntanya i les de baixa muntanya, que tenen una regulació diferent quant a períodes hàbils.

Aigües de ciprínids: les aigües que tenen les condicions ecològiques per ser habitades de manera predominant per espècies pertanyents a la família dels ciprínids, incloent-hi les que per degradació han perdut les seves condicions originals d'aigües de salmònids.

Data d'actualització:  16.03.2018