• Imprimeix

Classificació dels trams de pesca

Trams

Dins les aigües de salmònids i de ciprínids, es poden trobar trams de pesca classificats com a refugi de pesca, zona de pesca lliure sense mort o zona de pesca controlada.

Cartells de trams de pesca

Refugi de pesca
Trams en què és prohibit pescar.

Zona de pesca lliure sense mort (ZLLSM)
Tram d'aigua en què la pràctica de la pesca s'ha de fer amb la condició de retornar immediatament a les aigües de procedència, de la manera menys lesiva possible, tots els exemplars capturats, excepte els exemplars d'espècies introduïdes, que s'han de sacrificar en el moment de la captura. Les competicions esportives tenen una regulació especial d'acord amb la Resolució anual de vedes.
L'únic requeriment per pescar en les zones de pesca lliure sense mort és tenir la llicència de pesca recreativa corresponent.

Zona de pesca controlada (ZPC)
Tram d'aigua en què es limita la pesca per contribuir a desenvolupar un model d'aprofitament sostenible dels recursos pesquers basat principalment en l'autoregeneració natural de les poblacions i en la regulació de la pressió de pesca. Poden ser amb mort o sense mort. Dins d'aquestes zones, hi ha tres figures de gestió diferents:

  • ZPC de salmònids
    Zones on predomina la truita comuna. El permís de pesca té una durada d'un dia.
  • ZPC de ciprínids
    Zones on predominen espècies pertanyents a la família dels ciprínids. En aquestes zones, el permís de pesca pot ser diari, setmanal (només la ZPC EB-01 embassament de Riba-roja i Flix) o anual.
  • ZPC intensiva
    Zones que estan habilitades per suportar una alta pressió de pesca i on es repobla de manera periòdica. Dins d'aquestes zones, n'hi ha d'intensives amb mort i sense mort. Per saber on, quan i amb quina espècie es repobla, consulteu el Pla de repoblacions.
Data d'actualització:  08.03.2017