• Imprimeix

Concursos de pesca

Els concursos o competicions esportives de pesca són aquelles proves organitzades per la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting i les societats de pescadors, d'acord amb unes normes prèviament establertes (Reglament de competicions esportives) i on es manifesta la intenció de competir entre els seus membres. Són autoritzats per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i han de contenir almenys 15 participants.

Les competicions es diferencien en:

  • Internacionals, estatals, autonòmiques
  • Lligueta social de clubs (classificatoris per modalitats)
  • Obert "open"

 

Totes les competicions s'han de realitzar en la modalitat sense mort, llevat de les espècies exòtiques que s'han de tractar d'acord amb el que estableix el Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.

Es permet el manteniment en viu de les captures als participants de competicions autoritzades pel departament competent i als pescadors que disposin de la targeta federativa de competició, llevat de les espècies introduïdes o exòtiques que s'han de tractar d'acord amb el que estableix el RD 630/2013. Únicament es permet l'ús del viver o sac de retenció (rejón) per al manteniment en viu de les captures.

La sol·licitud per a la realització de competicions de pesca s'ha de realitzar a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.

El Servei de Pesca Continental es reserva el dret a bloquejar l'expedició de permisos diaris a les zones de pesca controlada intensiva i zones de pesca controlada de salmònids en cas de realització de competicions, sempre que concorrin raons justificades i s'hagi especificat en la sol·licitud de la competició.

D'acord amb la normativa vigent els concursants tenen prioritat d'ús de la zona envers la resta de pescadors. Els responsables senyalitzaran amb anterioritat la zona on es desenvolupi la competició i s'encarregaran de retirar les indicacions un cop finalitzada.

En cas que algun ciutadà disposi d'un permís anual, podrà seguir pescant en alguna altra zona de l'acotat, no podent interferir en la realització de la competició.

Data d'actualització:  16.03.2018