• Imprimeix

Períodes hàbils

Riu

Els períodes hàbils són les dates en les quals la pesca és permesa. Hi ha els següents:

Salmònids Baixa muntanya amb mort (BM): des del 17 de març fins al 2 de setembre.

Salmònids Baixa muntanya sense mort (BM/SM): des del 17 de març fins al 14 d'octubre.

Salmònids Alta muntanya amb mort (AM): des del 12 de maig fins al 2 de setembre.

Salmònids Alta muntanya sense mort (AM/SM): des del 12 de maig fins al 14 d'octubre.

Ciprínids (TA): tot l'any.

Intensius Baixa muntanya amb mort: des del 17 de març fins al 2 de setembre.

Intensius Baixa muntanya sense mort: tot l'any.

Intensius Alta muntanya amb mort: des del 24 de març fins al 30 de setembre.

Intensius Alta muntanya sense mort: des del 24 de març fins a l'11 de novembre.

Zones limítrofes amb Aragó: tenen un període hàbil especial, ajustat entre ambdues comunitats.  

  • Alta muntanya amb mort: des de l'1 de maig fins al 31 d'agost. Zones de pesca controlada NR-03a (embassament de Baserca amb mort), NR-04a (Aneto-Senet amb mort) i NR-05a (Lavaix amb mort).  
  • Alta muntanya sense mort: des de l'1 de maig fins al 31 d'octubre. Zones de pesca controlada NR-02 (Baserca sense mort riu), NR-03b (Embassament de Baserca sense mort), NR-04b (Aneto-Senet sense mort) i NR-05b (Lavaix sense mort).  
  • Baixa muntanya amb mort: des del 11 de març fins al 31 d'agost. Zona de pesca controlada NR-08a (Montanyana amb mort).  
  • Baixa muntanya sense mort: des del 11 de març fins al 31 d'octubre. Zones de pesca controlada NR-07 (Montanyana 2) i NR-08b (Montanyana sense mort).  
  • Embassament d'Escales (NR-06): des de l'1 de març fins al 30 de novembre.

Nota: dins del període hàbil, cada ZPC pot tenir dies de descans, en els quals la pesca no és permesa. Per saber els dies de descans de les diferents ZPC, consulteu l'annex de ZPC de la Resolució anual de pesca.

Hi ha altres casos en que la ZPC es pot tancar un dia determinat:  

  • En alguns concursos de pesca per a la correcta celebració d'aquests.  
  • En batudes de caça autoritzades vora la llera del riu, per garantir la seguretat dels pescadors.

En ambdós casos el dia de pesca no apareixerà a l'hora de tramitar el permís de pesca per Internet.

 

  • RESOLUCIÓ ARP/455/2018, d'1 de març,

    per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2018 (Resolució d'1 de març, publicada al BOE núm. 66, de 16 de març). (DOGC núm. 7580 - 16/03/2018)

Data d'actualització:  16.03.2018