• Imprimeix

Ajuts del Fons Europeu Martítim i de la Pesca 2014-2020

 

El Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) de Catalunya 2014-2020 és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món pesquer, aqüícola i de la comercialització i transformació de productes de la pesca i l'aqüicultura.

El FEMP és el nou fons de les polítiques marítima i pesquera de la UE proposat per al període 2014-2020, en substitució de l’anterior Fons Europeu de Pesca. El dia 20 de maig de 2014 es va aprovar el Reglament que regula aquest Fons en el perode 2014-2020. Els principis inspiradors d’aquest Fons són:

  • ajudar els pescadors en la transició a la pesca sostenible
  • ajudar les comunitats costaneres a diversificar les seves economies,
  • finançar projectes per a crear ocupació i millorar la qualitat de vida a les costes europees,
  • facilitar l'accés al finançament.

El FEMP fixa a més com a eix horitzontal els objectius establerts per l'Estratègia Europa 2020, que inclouen un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, així com el desenvolupament harmònic de la Unió.

El FEMP és un dels cinc Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (FEIE) que es complementen entre sí amb la finalitat de fomentar la recuperació a Europa a partir del creixement i l'ocupació.