• Imprimeix

Bases reguladores i convocatòries d'ajuts

 • RESOLUCIÓ ARP/1498/2018, de 22 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts per a projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local pesquers pel desenvolupament local participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020, corresponents al període 2018-2023 (ref. BDNS 406058). (DOGC núm. 7656 - 04/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1496/2018, de 21 de juny,

  de convocatòria anticipada per a l'any 2019 dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a inversions a bord que incrementin el valor afegit o la qualitat dels productes pesquers, inversions productives a l'aqüicultura i inversions a la transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura (ref. BDNS 406233). (DOGC núm. 7656 - 04/07/2018)

 • ORDRE ARP/73/2018, d'11 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local pesquers per al desenvolupament local participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020. (DOGC núm. 7645 - 19/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1256/2018, de 4 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors (ref. BDNS 403404). (DOGC núm. 7643 - 15/06/2018)

 • ORDRE ARP/53/2018, de 9 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors (Ordre de 9 de maig, publicada al BOE núm. 118, de 15 de maig). (DOGC núm. 7619 - 15/05/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/619/2018, de 23 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 391834) (Resolució de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril). (DOGC núm. 7592 - 05/04/2018)

 • ORDRE ARP/21/2018, de 27 de febrer,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (Ordre de 27 de febrer, publicada al BOE núm. 57, de 6 de març). (DOGC núm. 7572 - 06/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2998/2017, de 13 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de les modalitats d'arrossegament i encerclament de la flota amb port base a Catalunya realitzades durant els anys 2016 i 2017 i els ajuts per als pescadors dels vaixells afectats per aquesta paralització temporal, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (Resolució de 13 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 320, de 3 de gener) (ref. BDNS 376124). (DOGC núm. 7527 - 03/01/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2907/2017, d'11 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (Resolució d'11 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 309, de 21 de desembre) (ref. BDNS 375521). (DOGC núm. 7521 - 21/12/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2710/2017, de 21 de novembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de la modalitat del sonso (Gymnammodytes cicerelus) de la flota amb port base a Catalunya realitzades durant els anys 2015 i 2016 i els ajuts per als pescadors de les embarcacions afectades per aquesta paralització temporal, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. (DOGC núm. 7501 - 22/11/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2709/2017, de 21 de novembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres de la flota, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) i els ajuts per als/les pescadors/ores de les embarcacions afectades per aquesta paralització definitiva, per l'any 2017, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. (DOGC núm. 7501 - 22/11/2017)

 • ORDRE APM/1124/2017, de 21 de novembre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020. (DOGC núm. 7501 - 22/11/2017)

 • ORDRE ARP/244/2017, de 25 d'octubre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres de la flota, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) i els ajuts per als/a les pescadors/ores de les embarcacions afectades per aquesta paralització definitiva, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). (DOGC núm. 7484 - 30/10/2017)

 • ORDRE ARP/242/2017, de 25 d'octubre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. (DOGC núm. 7484 - 30/10/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/7/2017, de 9 de gener,

  per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2017. (DOGC núm. 7285 - 12/01/2017)

 • ORDRE ARP/353/2016, de 23 de desembre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. (DOGC núm. 7282 - 09/01/2017)

 • ORDRE ARP/193/2016, de 14 de juliol,

  per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció dels grups d'acció local de la Pesca en el marc del desenvolupament local participatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (2014-2020), s'estableix el contingut mínim de les estratègies de desenvolupament local participatiu, i s'aproven les bases reguladores i es convoquen els ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local. (DOGC núm. 7167 - 21/07/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/1715/2016, d'11 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de la modalitat d'arrossegament de la província de Tarragona durant el 2016 i els ajuts per als pescadors dels vaixells afectats per aquesta paralització temporal, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. (DOGC núm. 7163 - 15/07/2016)

 • ORDRE ARP/138/2016, de 27 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres en les modalitats de pesca d'encerclament i arrossegament, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es convoquen els ajuts corresponents a les aturades temporals efectuades els anys 2015 i 2016. (DOGC núm. 7136 - 07/06/2016)

Data d'actualització:  05.07.2018