• Imprimeix

Desenvolupament local participatiu

El desenvolupament local participatiu és una eina que la Comissió Europea i el DARP posen a disposició dels ciutadans per a què, a nivell local, es puguin aportar respostes als reptes socials, mediambientals i econòmics que es plantegen.

Aquest instrument de descentralització requereix de temps i d’esforç per a inversions comparativament menors, però aquestes poden tenir gran impacte en la vida de la població i pot fer realitat noves idees que compten amb l’important compromís dels actors locals per a la seva implementació.

Les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP) dins del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) són el document marc on el partenariat que formen els Grups d’Acció Local Pesquers acorda per a un àmbit territorial delimitat, després d’un anàlisi socio-econòmic del territori i mitjançant un elaborat procés participatiu de presa de decisions, quines són les línies d’actuació que persegueixen assolir els objectius prioritaris.

La prioritat 4 del FEMP, relativa al desenvolupament local participatiu, planteja com a objectiu temàtic marc la creació de llocs de treball i la cohesió social mitjançant els objectius específics següents: el foment del creixement econòmic, la inclusió social, la creació de llocs de treball i el foment de la ocupabilitat i la mobilitat laboral en les comunitats costaneres i de l’interior dependents de la pesca i l’aqüicultura, inclosa la diversificació de les activitats realitzades en el marc de la pesca i respecte a altres sectors de la economia marina.

Les EDLP que s’aplicaran durant el període 2014-2023 a Catalunya, dinamitzaran una contribució pública del FEMP de 7,70 Milions d’euros, cofinançada en un 85% per la Unió Europea i un 15% per la Generalitat de Catalunya.

Resultats i oportunitats d'Implementació de l'Estratègia Marítima de Catalunya al territori. Jornades:

 

GALP Delta de l'Ebre: dijous, 27 de novembre de 2018, de 10h a 14h

GALP Costa Brava: dijous, 29 de novembre de 2018, de 10h a 14 h.

El desenvolupament local participatiu en el marc del FEMP està governat pels grups d’acció local pesquers (GALP) com a entitats responsables del disseny i la posada en pràctica de les EDLP.

Els GALP estan formats pels representants dels interessos socioeconòmics locals públics i privats del territori i han de garantir una representació significativa dels sectors de la pesca i/o aqüicultura.

Els GALP son les entitats que col·laboren amb el DARP en la gestió dels ajuts a Catalunya de la prioritat 4 de la Unió en el marc del FEMP mitjançant la animació i dinamització de l’EDLP en el territori i participen en la gestió i el control dels ajuts a les operacions de desenvolupament del territori.

Els GALP es varen aprovar mitjançant un procés públic selectiu segons l’Ordre ARP/193/2016, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció dels grups d'acció local de la Pesca en el marc del desenvolupament local participatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (2014-2020), s'estableix el contingut mínim de les estratègies de desenvolupament local participatiu, i s'aproven les bases reguladores i es convoquen els ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local.

En data 28/10/2016 el director general de Pesca i Afers Marítims va emetre la resolució per aprovar les EDLP presentades per les dues candidatures presentades, les associacions Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava i Grup d'Acció Local Terres d'Ebre i es van seleccionar ambdues associacions com a Grups d'Acció Local Pesquer en els seus respectius àmbits territorials amb assignació del pressupost a cada territori per a la seva execució.

L'àmbit territorial de l'EDLP del són els següents municipis:

 • Blanes
 • Cadaqués
 • El Port de la Selva
 • l'Escala
 • Llançà
 • Lloret de Mar
 • Palamós
 • Roses
 • Sant Feliu de Guíxols
 • Torroella de Montgrí 
 • Tossa de Mar

 

Persona de contacte: Antoni Abad Mallol (President)
Adreça:

Moll Pesquer s/n
17230 Palamós
Girona
Tel: 659685400
Email: info@galpcostabrava.cat

L'àmbit territorial de l'EDLP són els següents municipis:

 1. l'Ametlla de Mar
 2. l'Ampolla
 3. Deltebre
 4. Sant Jaume d’Enveja
 5. Amposta
 6. Sant Carles de la Ràpita
 7. Les Cases d'Alcanar

 

Persona de contacte: Eusebio Francisco Rosales Pepiol (President)

Adreça:

Moll Pesquer s/n- Edifici Llotja de peix
43540 Sant Carles de la Ràpita
Tarragona
Tel: 977 740 156
Email: info@mardelebre.cat

L'activitat de cooperació entre els Grups d'Acció Local Pesquers és una eina per aprofitar les sinèrgies o complementarietats que es puguin produir entre estratègies de desenvolupament local de diferents zones de pesca i aqüicultura.

La cooperació també és una forma de poder assolir una major massa crítica per, d'aquesta manera, incrementar els resultats de les accions.

Bàsicament, les activitats de cooperació poden centrar-se en la transferència de coneixements entre els agents del desenvolupament local que poden tenir com a fruit el poder portar a terme una activitat comuna o proveir un servei en comú.

Les activitats de cooperació dels Grups d'Acció Local Pesquers de Catalunya que es desenvoluparan durant el període 2014-2023 a Catalunya dinamitzaran una contribució pública del FEMP de 500.000 euros, la qual està cofinançada en un 85% per la Unió Europea i un 15% per la Generalitat de Catalunya.

Data d'actualització:  23.11.2018