• Imprimeix

Etiqueta a la peixateria

Productes de la pesca i de l'aqüicultura, frescos i sense envasar.

L'etiqueta al punt de venda final, és a dir a les peixateries, ha d'informar al consumidor sobre l'origen, el mètode de producció i altres dades d'interès que li permeti escollir el producte que més l'interessa i per tant fer una compra amb coneixement. Cal que tota la informació de l'etiqueta sigui clara i precisa.

  • L'etiqueta dóna confiança perquè assegura la traçabilitat del producte.
  • L'etiqueta permet conèixer la procedència del producte pesquer.
  • L'etiqueta indica quina manipulació hi ha hagut sobre el producte.
  • L'etiqueta permet comprar de forma responsable.
  • L'etiqueta garanteix el control sanitari del producte

En resum, el correcte etiquetatge garanteix la circulació d'aliments segurs, la protecció dels interessos de les persones productores i consumidores i evita les pràctiques enganyoses.

La informació que es detalla sobre l'etiquetatge dels productes de la pesca i de l'aqüicultura són documents orientatius, sense validesa jurídica i no comprometen la responsabilitat de les institucions.

Etiquetatge obligatori

Etiquetatge dels aliments: informació alimentària de caràcter general que cal facilitar a les persones consumidores

Modalitats de pesca

Arts de pesca