• Imprimeix

Espècies i modalitats pesqueres

La necessitat de preservació dels recursos marins davant la situació de sobreexplotació pesquera en el Mediterrani fa del tot necessari incrementar el coneixement de les característiques dels nostres ecosistemes marins i de la seva pròpia fragilitat, com també el bon ús dels arts de pesca i de les mesures de protecció existents.

Les especials característiques del calador mediterrani, les directives que regulen les talles mínimes i les espècies, i l'aplicació del codi de conducta responsable, han fet que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims hagi agafat la iniciativa de posar en funcionament aquestes planes a internet.

Aquesta web recull la reglamentació de les espècies regulades del calador mediterrani, les fitxes d'identificació dels peixos, dels crustacis i dels mol·luscs, com també els esquemes explicatius dels arts i ormeigs emprats per a la seva extracció.

Esperem que aquesta iniciativa sigui ben rebuda pel sector pesquer, alhora que esdevingui una bona eina de treball per als estudiants dels diferents cicles formatius i de la Formació Nauticopesquera, per al personal que es dedica a la inspecció pesquera, per als responsables de mercats i de llotges, i per a totes aquelles persones interessades en aquest tema.