• Imprimeix

Pla de gestió del cranc blau

Crancs blaus capturats per l'embarcació "Trasmallero" a la platja Llobregat, Barcelona

Crancs blaus capturats

Per tal de gestionar la ràpida expansió del cranc blau per les aigües del delta de l'Ebre, especialment intensa en els darrers dos anys, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a més d'iniciar una campanya de pesca intensiva de cranc blau, ha endegat el procediment de creació del Comitè de Cogestió del Cranc Blau de les Terres de l'Ebre (CCCBTE).

L'estructura, composició i funcionament del Comitè de Cogestió s'ha desplegat d'acord amb el previst al Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.

El dia 13 de novembre de 2018 es va celebrar a la Confraria de Pescadors de la Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita, la sessió de constitució del Comitè de Cogestió. Un cop efectuat el recompte de representants dels diferents membres convocats, es va donar per legalment constituït el Ple del Comitè, que està format pels següents membres:

  • Per part dels pescadors i mariscadors de cranc blau, els vinculats a les confraries de pescadors de l'Ampolla, de Deltebre, de Sant Pere de Tortosa, de la Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita i de les Cases d'Alcanar.
  • Com a representants del sector pesquer, la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.
  • Dins del col·lectiu científic, l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC) i la consultora mediambiental Monverte, ubicada aquesta última a les Terres de l'Ebre.
  • Com a entitat vinculada a la protecció del medi ambient, l'ONG Ecologistes en Acció-Tarragona.
  • La Direcció General de Pesca i Afers Marítims en forma part com a Administració pesquera competent en el marisqueig i la pesca professional en l'àmbit del Pla.

Com a primer punt de l'ordre del dia de la sessió s'acorda incorporar com a nou àmbit, una representació del sector de la aqüicultura del Delta de l'Ebre al temps que es convida al Parc Natural del delta de l'Ebre a assistir en qualitat d'observador fix a totes les sessions del Ple.

Com a president del Ple, que ho es també del Comitè, es nomena al Sr. Adam Sànchez Chacon, pescador i mariscador de la Confraria de Pescadors de Sant Joan de Deltebre.

Seguidament es va nomenar la Comissió Tècnica del Comitè, òrgan de treball format per una representació tècnica del Ple que té com a principal encàrrec l'elaboració del Pla de Gestió del Cranc Blau de Terres de l'Ebre. A més, la Comissió Tècnica, serà també l'encarregada d'abordar un programa socioeconòmic dirigit fonamentalment a incrementar el valor afegit del producte i conseqüentment a la millora de la seva comercialització. La Comissió Tècnica tindrà també la capacitat de prendre decisions amb la immediatesa que requereix la gestió adaptativa necessària per al control d'aquesta espècie al·lòctona.

La possibilitat d'estendre les mesures tècniques de gestió i en general els acords que es prenguin, queda garantida amb la presència al si del Comitè de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

Els mostrejos necessaris per al seguiment científic associat al futur Pla de gestió s'efectuaran en el marc del programa d'àmbit nacional català que s'ha endegat durant el mes d'octubre per part de l'Institut Català per a la Recerca de la Governança del Mar (ICATMAR).

Instrucció sobre la pesca del cranc blau

Instrucció SRM/1/2018, de 30 de setembre de 2018, relativa a les condicions d'autorització de la pesca i el marisqueig del cranc blau en pesca professional i a la seva prohibició en la pesca recreativa en aigües marítimes i continentals de Catalunya. [PDF]

Cranc blau

Espècies i modalitats pesqueres. Crustacis

Art de pesca "Monet". Sant Carles de la Ràpita

Art de pesca "Monet". Sant Carles de la Ràpita

Art de pesca "Monet". Sant Pere

Art de pesca "Monet". Sant Pere

Data d'actualització:  19.11.2018