• Imprimeix

Pla de gestió de la Gamba de Palamós

Arrossegador

Arrossegador

En el marc de la obligatorietat d'aprovació de plans de gestió relatius a les modalitats d'arrossegament i encerclament de l'article 19 del Reglament (CE) 1967/2006, de pesca al Mediterrani, la Comissió Europea (CE) a aprovar el Pla de Gestió d'Àmbit estatal publicat en l'Ordre Ordre AAA/2808/2012, de 21 de desembre, per la qual s'estableix un Pla de Gestió Integral per a la conservació dels recursos pesquers en el Mediterrani afectats per les pesqueries realitzades amb xarxes d'encerclament, xarxes d'arrossegament i arts fixos i menors, per al període 2013-2017.

En el marc del Pla de Gestió Integral la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) ha elaborat conjuntament amb l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), la Càtedra d’Estudis Marins de la Universitat de Girona i la Confraria de Pescadors de Palamós el Pla de Gestió de la gamba rosada al litoral gironí, concretament als caladors més habituals de la flota de Palamós. Aquest Pla pilot va ser negociat amb l'administració pesquera de l'Estat, competent en les aigües marítimes de la zona (aigües exteriors), que el 27 de maig de 2013 es va publicar l'Ordre AAA/923/2013, de 16 de maig, per la que es regula la pesca de gamba rosada (Aristeus antennatus) com art d'arrossegament de fons en determinades zones marítimes properes a Palamós.

Durant la reunió del Consell de Pesca de Catalunya del dia 5 de novembre de 2013 es va constituir el grup de treball del Pla de gestió de la modalitat d'arrossegament de la gamba rosada en les aigües de la zona de Palamós. El grup esta constituït per:

  • El sector pesquer
  • La Direcció General de Pesca i Afers Marítims
  • L'Institut de Ciències del Mar de Barcelona
  • La Càtedra d'Estudis Marins de la Universitat de Girona
  • L'ONG mediambientalista WWF

La primera reunió del grup de treball es va efectuar el dia 10 de desembre de 2013 a Palamós. L'objectiu principal del grup de treball és la d'efectuar el seguiment de la viabilitat del pla de gestió preveient la possibilitat de que es pugui estendre a altres zones. Actualment s’ha incorporat al grup de treball la Secretaria General de Pesca de l'Estat i l'Instituto Español d'Oceanografía, constituint-se així la comissió de seguiment i control prevista en l'article 10 del Pla de gestió.

Durant 2016 està previst que es procedeixi a la modificació d'algun dels caladors de l'Ordre, per adaptar-los a l'empremta del seguiment de les “caixes blaves” i també que s'adapti la relació d'embarcacions als canvis per desballestaments i noves incorporacions que s'han produït des de la implantació del Pla.

Com a perspectiva de futur s'espera que el grup de treball o comissió de seguiment i control es pugui constituir en Comitè de Cogestió dins del nou model català de gestió pesquera que s'està impulsant des de la DGPAM.

El seguiment científic del Pla l'efectuen investigadors de l'ICM-CSIC a través de diversos projectes europeus. Durant 2015 ha estat subvencionat a traves del Fons Europeu de Pesca (FEP).

ORDRE AAA/923/2013, de 16 de maig,

per la qual es regula la pesca de gamba rosada (Aristeus antennatus) amb art d'arrossegament de fons en determinades zones marítimes pròximes a Palamós. (BOE núm. 126 - 27/05/2013)

ORDRE AAA/2808/2012, de 21 de desembre,

per la qual s'estableix un Pla de Gestió Integral per a la conservació dels recursos pesquers en el Mediterrani afectats per les pesqueries realitzades amb xarxes de cèrcol, xarxes d'arrossegament i arts fixos i menors , per al període 2013-2017.(BOE núm. 313 - 29/12/2012)

Projecte GAP2

Connecting Science, Stakeholders and Policy 

- Vídeo -

Data d'actualització:  26.10.2018