• Imprimeix

Certàmens

Els certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya estan regulats pel DECRET 83/2012, de 17 de juliol (DOGC núm. 6175 publicat el 20/07/2012).

Es consideren certàmens les concentracions temporals, periòdiques o no d'animals vius de diferents orígens i amb instal·lacions, que se celebrin en un lloc determinat apart. Es poden classificar en: mercats, exhibicions, exposicions, mostres, concursos i subhastes.

Es consideren altres concentracions les agrupacions d'animals organitzades en un lloc determinat sense instal·lacions amb una durada inferior a una jornada. S'inclouen en aquest grup les concentracions de caire tradicional com els Tres Tombs, els aplecs, les cavalcades i altres concentracions similars.

Els certàmens necessiten autorització. En el cas d'altres concentracions serà suficient la seva comunicació.

  • El termini per presentar la sol·licitud d'autorització és de 30 dies anteriors.
  • El termini per comunicar altres concentracions d'animals és des 15 dies anteriors a la seva celebració, a l'oficina comarcal del Departament.
Data d'actualització:  20.05.2016

DECRET 83/2012, de 17 de juliol,

sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya. (DOGC núm. 6175 - 20/07/2012)

Oficines comarcals

Departament d'Agricultura