• Imprimeix

Dades de producció

 

Anualment, es recullen les dades de producció dels productes destinats a l'alimentació animal fabricats en els establiments ubicats a Catalunya. Aquests productes inclouen matèries primeres, additius, premescles i pinsos compostos.

 

Les dades s'elaboren a partir de la informació tramesa pels fabricants mitjançant les enquestes de producció i en compliment del Decret 81/2012 de 10 de juliol.

Destaquem

DECRET 81/2012, de 10 de juliol

pel qual es crea i regula el Registre del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà. (DOGC núm. 6169 - 12/07/2012)

El Decret 81/2012 estableix l'obligatorietat dels fabricants de productes destinats a l'alimentació animal de comunicar anualment les dades de fabricació de productes per a l'alimentació animal mitjançant una enquesta de producció de cada establiment.

Per tal que ens comuniqueu la informació necessària, us facilitem un fitxer Excel (Enquesta de producció 2017) on heu d'incorporar les vostres dades de producció de l'any 2017 (De l'1/1/2017 al 31/12/2017) i un document amb aclariments sobre com emplenar aquest fitxer.

Data d'actualització:  27.04.2018