Traçabilitat GPS en el transport i aplicació de les dejeccions ramaderes

Fertilització amb GPS

El Departament vol impulsar la utilització de noves tecnologies per tal de realitzar una millor gestió de les dejeccions ramaderes des del punt de vista agronòmic, econòmic i logístic; d'altra banda millorar les possibilitats de realitzar controls.

Per aquest motiu s'ha realitzat una col·laboració publico-privada, mitjançant la qual hi ha empreses de software que han desenvolupat eines per realitzar una traçabilitat de la gestió de dejeccions que obre moltes possibilitats de millora i que alhora enviarà les dades necessàries en temps real a les bases de dades del Departament.

El Departament mantindrà uns estàndards fixos a tot el sistema, que permeten una flexibilitat per tal d'incorporar les millores que la innovació tecnològica i la investigació futura puguin aportar. D'altra banda, assesgurar una concurrència d'empreses òptima per tal de garantir la competència. El llistat d'empreses que estan col·laborant amb el Departament el trobareu a "Empreses software".

Cada titular d'explotació ramadera haurà de donar-se d'alta al sistema sol·licitant el "codi GPS". Aquest codi s'haurà d'incloure a tots els transports/aplicacions que requereixin traçabilitat GPS.

Per sol·licitar aquest "codi GPS" s'ha habilitat un tràmit al qual podeu accedir des de l'enllaç a Tràmits gencat "Obtenció del codi GPS".

 

 

Tràmits gencat

Obtenció del codi GPS per a la gestió de dejeccions ramaderes a llarga distància

Guia per demanar el codi GPS

Guia per a l'obtenció del codi GPS per a la gestió de dejeccions ramaderes a llarga distància

Enllaços amb informació per fer tràmits electrònics

id CAT mòbil

Com obtenir un certificat digital per utilitzar-lo en qualsevol tràmit.

Notificacions electròniques

Com visualitzar les notificacions que l'administració us podrà adreçar, accés a “la meva carpeta”.

Com tramitar en línia

Com fer els tràmits "on line"

Seu Gencat

Altres informacions d'interès quant a la tramitació "on line"

Partint de les dades obligatòries que cal presentar al Departament, i utilitzant programaris adeqüats, hi ha la possibilitat d’innovar en la gestió agrària.

A continuació s'enumeren unes quantes oportunitats de millora que es poden assolir en funció de les necessitats i la iniciativa de cada ramader/agricultor/empresa: 

 • Planificar la fertilització: tenint identificat el banc de terres i la gestió quant a aplicacions ramaderes realitzades, es podria fer una planificació de la fertilització que es vol dur a terme en el futur immediat.
 • Introduir criteris d’eficiència, distància i costos en la gestió. Optimitzant rutes i ordres de feina a operaris, si fos el cas.
 • Quantificar les unitats fertilitzants aportades i establir un preu unitari de servei.
 • Reduir molt la feina administrativa en l'emplenament del “llibre de gestió de fertilitzants nitrogenats” així com el “llibre de gestió de dejeccions”.
 • Generar factures, albarans i informes tècnics, per totes les parts implicades en el sistema (agricultors, ramaders, transportistes...)
 • Avaluar els costos que es deriven de la gestió de les dejeccions ramaderes.
 • Tots aquells aspectes on el fet de tenir la traçabilitat realitzada permeti obtenir una millora.

El Departament està establint una plataforma de recepció de dades en temps real, composta d’uns Serveis Web, per tal de permetre la traçabilitat a llarga distància.

La plataforma està adreçada a empreses de software, empreses de servei i ramaders que vulguin desenvolupar sistemes d’informació per enviar les dades directament del camp al Departament.

Aquests Serveis Web estan en fase de desenvolupament i per tant supeditats a possibles modificacions un cop se'n verifiqui la viabilitat. Tot i això, la definició actual respon a l’anàlisi prèvia realitzada, i dins de les possibilitats i necessitats es modificarà el mínim imprescindible per tal de no interferir en excés amb els desenvolupaments que terceres persones/empreses puguin fer per adaptar-s’hi.

Per tal de realitzar consultes referents a la plataforma, us podeu posar en contacte amb el DARP a la bústia de correu: asols.daam@gencat.cat

 

En aquest apartat s'indiquen quines empreses de software han comunicat que disposen d'aplicacions informàtiques per realitzar traçabilitat GPS i poder aportar les dades en temps real al Departament, complint amb les especificacions tècniques que el Departament d'Agricultura ha establert.

 • ORDRE ARP/210/2017, de 8 de setembre,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/312/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació. (DOGC núm. 7456 - 18/09/2017)

 • ORDRE AAM/66/2015, de 25 de març,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/312/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació. (DOGC núm. 6844 - 02/04/2015)

 • ORDRE AAM/312/2014, de 15 d'octubre,

  per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació. (DOGC núm. 6734 - 23/10/2014)

El projecte "Traçabilitat GPS en la gestió de les dejeccions ramaderes en temps real" de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia ha obtingut el Primer premi en la categoria d'Organització, processos i gestió econòmica dels Premis Alfons Ortuño.

Els Premis Alfons Ortuño, creats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) l'any 2012, tenen com a objectiu reconèixer honoríficament les actuacions d'innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes. Els guardons, que no tenen dotació econòmica, s'atorguen biennalment.

Informació relacionada

Data d'actualització:  17.01.2019