• Imprimeix

Pla de recuperació del sector oví/cabrum

Ovella Ripollesa

Ovella Ripollesa

El sector de l'oví i el cabrum ha dibuixat tradicionalment els paisatges de Catalunya i, en zones d'especial dificultat orogràfica, ha permès fixar una activitat ramadera al territori, sovint lligada al manteniment d'aquest territori des d'un punt de vista mediambiental i oferint productes d'elevada qualitat, dos aspectes que avui per avui valora molt el consumidor.

Sens dubte, l'oví i el cabrum tenen futur a Catalunya si se saben explotar les potencialitats, tant en la vessant dels ramats en extensiu com en les noves formes d'explotació intensives, que també contribueixen a diversificar les produccions ramaderes catalanes arreu del país i que, per tant, tenen un paper essencial en el conjunt del sector oví i cabrum.

El Departament d'Agricultura és conscient del paper que desenvolupen sectors especialment vulnerables a la crisi com els de l'oví i el cabrum, i és per aquesta raó que ha volgut fer un pla capaç de dotar aquest sector d'instruments generadors d'activitat, de riquesa i de valors.

En aquest pla es posen de manifest tant les mancances d'un sector colpejat fortament per la crisi econòmica, com les virtuts i les potencialitats, que poden fer que moltes de les explotacions ovines catalanes puguin viure dignament d'una activitat que no fa gaires dècades era un motor important de la ramaderia catalana i una activitat estretament lligada a la gestió del territori agrícola, forestal i de pastura.

Data d'actualització:  01.07.2013