• Imprimeix

Medicaments veterinaris i productes zoosanitaris

 

Els animals poden ser tractats al llarg de la seva vida productiva amb diferents medicaments veterinaris mitjançant l'aplicació directa o a través de pinsos medicamentosos, per curar malalties o prevenir-les. En aquest sentit, en l’àmbit de la sanitat animal,  tan els medicaments veterinaris com els pinsos medicamentosos són productes àmpliament utilitzats a les nostres explotacions ramaderes.

Amb la finalitat de protegir la salut dels consumidors, protegir el medi ambient i assegurar el benestar dels animals, la normativa europea, estatal i catalana està encaminada a regular tots aquells aspectes relacionats amb els medicaments veterinaris, des de la seva elaboració, garantint que els medicaments siguin segurs, eficaços i de qualitat, fins a la sevacomercialització, prescripció i aplicació tan pels veterinaris com pels ramaders per garantir el bon ús d'aquests, utilitzant sempre productes autoritzats i minimitzant així la presència de residus medicamentosos en els aliments.