• Imprimeix

Actuacions a Catalunya

Catalunya participa en 2 de les línies estratègiques del Pla estratègic i d’acció per a la reducció del risc de disseminació de la resistència als antibiòtics (PRAM):

  • Vigilància del consum i resistència als antibiòtics.
  • Controlar les resistències bacterianes.

Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)

L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) és un àrea especialitzada de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que té com a finalitat aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària a Catalunya.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya és l'òrgan encarregat de coordinar l'estudi de resistències als antimicrobians de les soques bacterianes aïllades en aliments procedents de l'execució dels programes oficials de vigilància i control. Els aïllaments de les soques i les proves de sensibilitat als antimicrobians de les mostres recollides es realitzen en els laboratoris oficials de Salut Pública de Catalunya

En relació a la Vigilància del consum d'antibiòtics, el Departament d'Agricultura col·labora en la recollida de dades de vendes d'antibiòtics del projecte ESVAC.

Els laboratoris, distribuïdors majoristes, entitats ramaderes, farmàcies i comercials detallistes han de declarar les vendes de medicaments veterinaris que continguin antibiòtics en la seva composició.

Aquesta declaració fa referència a les vendes que han realitzat amb recepta veterinària i al consumidor final del medicament.

Així mateix, el Departament participa en la recollida de dades de consum d'antibiòtics per espècies a nivell de granja.

 

Data d'actualització:  21.12.2018