• Imprimeix

Actuacions a nivell internacional

El concepte “Una Sola Salut”, incorporat a principis del 2000 sintetitza l'evident vinculació entre la salut humana i la sanitat animal, la seva interrelació i les problemàtiques que cal abordar de manera conjunta i no separada.

Amb la creació d'aquest concepte global, va sorgí d'una aliança formal de la FAO, l'OiE i l'OMS.

 

Informació relacionada

La 68ena. Assemblea Mundial de la Salut (maig 2015) va aprovar un Pla d’acció Mundial per lluitar contra la resistència als antimicrobians.

El Pla té 5 objectius principals:

  • Millorar la conscienciació i la comprensió respecte a la resistència als antimicrobians
  • Reforçar els coneixements a través de la vigilància i la investigació
  • Reduir la incidència de les infeccions
  • Utilitzar de forma òptima els agents antimicrobians
  • Preparar arguments econòmics a favor d'una inversió sostenible que tingui en compte les necessitats de tots els països, i augmentar la inversió en nous medicaments, mitjans de diagnòstic, vacunes i altres intervencions.

 

Els 180 països components de l'OiE, van donar suport al Pla d'Acció Mundial de lluita contra les resistències als antimicrobians, mitjançant una Resolució adoptada per unanimitat el maig de 2015. L'OiE participa de manera activa en la recopilació d'informació per a una base de dades mundial sobre l'ús antimicrobians en els animals.

A la 84ª Assemblea General (2016), es va adoptar la resolució núm 36 que aprovà un mandat per consolidar accions per lluitar contra la resistència als antimicrobians. Al novembre de 2016, es va publicar L'Estratègia de la OiE sobre la resistència als antimicrobians i l'ús prudent dels antimicrobians.

La 39ª Conferència de la FAO (juny 2015) adoptava la Resolució 4/2015, reconeixent que les AMR suposen una amenaça cada vegada més seriosa per a la salut pública i la producció alimentària. Posava de manifest la preocupació davant l'increment de les ARM, fent que algunes malalties fossin cada vegada més difícils o impossibles de curar, i que calia instaurar un ús prudent i responsable dels antimicrobians.

Data d'actualització:  20.12.2018