• Imprimeix

Actuacions a nivell de la Unió Europea

La Comissió Europea va llançar el 20.07.2017, un nou "pla d'acció" per combatre la resistència als antibiòtics. La iniciativa consta de 75 mesures orientatives per tal que els Estats Membres posin en marxa mesures amb l'objectiu de disminuir les resistències a aquests medicaments tan útils en medicina humana i veterinària. Entre els objectius del Pla destaquen:

 • Millorar la vigilància de les resistències;
 • Augmentar la conscienciació de la societat i professionals sobre les Resistències;
 • Afavorir la investigació per al desenvolupament de nous antimicrobians i productes alternatius, de vacunes i diagnòstics "in situ" per a éssers humans i animals, així com,
 • Promoure l'ús responsable d'antimicrobians en humana i veterinària, entre d'altres.

Informació relacionada

Entitat creada mitjançant el Reglament (CE) Nº178/2002, amb l'objectiu de protegir els consumidors i restablir i mantenir la seva confiança en els productes alimentaris europeus, arrel d'una sèrie de crisis alimentàries que van esdevenir a Europa a finals dels anys 90.

El seu paper principal consisteix a avaluar i comunicar els riscos associats a la cadena alimentària, fen-t'ho com una font independent d'assessorament científic i tècnic en matèria d'aliments i pinsos.

Coopera de prop amb altres agències de la UE com:

 • El Centre europeu per a Prevenció de Malaltia i Control (ECDC)
 • L'Agència de Medicaments europea (EMA)
 • L'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA) i
 • L'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA)

 

Informació relacionada

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) protegeix i promou la salut humana i animal mitjançant l'avaluació i el seguiment dels medicaments a la Unió Europea.

Gran part de la seva activitat consisteix en l'autorització y el seguiment dels medicaments a la UE.

Agència creada el 2005, ubicada a Suècia i dirigida a enfortir les defenses d'Europa contra malalties infeccioses.

Treballa, facilitant dades de vigilància i assessorament científic sobre 52 malalties transmissibles de declaració obligatòria i sobre brots de malalties i amenaces per a la salut pública.

L'Agència usa tres sistemes diferents, essencials per al control de les malalties:

 • el sistema SAPREN (alertes de detecció d'amenaces),
 • la plataforma EPISEN (informació epidemiològica) i
 • el sistema TESSyEN (vigilància)

 

Data d'actualització:  20.12.2018