• Imprimeix

Situació a Catalunya

El Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat en data 20 de febrer de 2017 la detecció del virus de la Influença Aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP), H5N8, en una cigonya salvatge, trobada morta al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. La troballa, realitzada pel cos d’Agents Rurals i analitzada inicialment pel laboratori IRTA-CReSA on es va detectar que es tractava d’un virus influença,  és resultat del reforç del Pla de vigilància de la Influença aviària a Catalunya (programa del DARP amb la col·laboració de l'IRTA-CReSA i CESAC), atesos els brots declarats arreu d'Europa.

Atesa aquesta confirmació i d'acord amb la normativa europea, el Departament d'Agricultura va activar els protocols i mesures previstes, com ara la restricció de moviments de les granges d’aviram en tres quilòmetres 10 km a la rodona i la prohibició de caçar aus silvestres en aquesta zona.

D’altra banda, el dimecres 22 de febrer el Laboratori Central de Veterinària d'Algete, a Madrid, va confirmar un focus d’influença aviària, del tipus H5N8, en una granja de recria d’ànecs a l’aire lliure destinats a l'engreix del municipi de Sant Gregori, al Gironès.

Davant d’aquesta situació, el Departament va aplicar, ràpidament, i sota el principi de precaució, les mesures previstes, segons directiva europea, en el Pla d’emergència davant un focus d’influença aviària: es va iniciar el sacrifici de tots els animals de la granja, un total de 17.327 ànecs, i es van activar totes les mesures de restricció en la zona de protecció, en un radi de 3 quilòmetres. També es van immobilitzar les 7 explotacions d’aviram relacionades epidemiològicament amb l’explotació positiva. A més els Serveis veterinaris oficials han començat les inspeccions per saber quina és la situació sanitària de totes aquestes explotacions.

Cal remarcar la importància de mantenir les mesures de bioseguretat a les explotacions, especialment pel que fa al contacte amb aus salvatges, així com reforçar la vigilància i notificar degudament qualsevol sospita a les autoritats.

Des del 28 de octubre de 2016 i fins al moment s’han notificat a Europa 781 focus d’IAAP en aus domèstiques, 38 en aus captives i 972 en aus salvatges. El focus declarat a Catalunya és el segon de l’Estat. El primer es va declarar el 12 de gener a Castella i Lleó.

Informació relacionada

 • RESOLUCIÓ ARP/414/2017, de 3 de març,

  per la qual es declara oficialment la influença aviària a Catalunya. (DOGC núm. 7325 - 09/03/2017)

 • Decisió d'Execució (UE) 2017/417 de la Comissió, de 7 de març de 2017,

  per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres [notificada amb el nombre C (2017) 1614] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) C / 2017/1614 (DO L 63 - 09.03.2017)

 • Nota de premsa 9.03.2017

  Agricultura aixeca les restriccions de moviment d'aus a la zona de vigilància del focus d'influença aviària per una cigonya als Aiguamolls de l'Empordà

 • Nota de premsa. 24.2.2017

  Agricultura ordena el sacrifici de 6 granges d'ànecs que van rebre animals de l'explotació de Sant Gregori

 • Nota de premsa. 24.2.2017

  Es confirma un cas d'influença aviària tipus H5N8 en una explotació de recria d'ànecs a l'aire lliure del Gironès

 • Nota de premsa. 21.2.2017

  Agricultura ordena el sacrifici de 6 granges d'ànecs que van rebre animals de l'explotació de Sant Gregori

Data d'actualització:  24.03.2017