• Imprimeix

Laboratoris

Responsable: Sr. Miquel Molins Elizalde
Càrrec: cap del Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya
Adreça
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 191
Població
25198 Lleida
Telèfon
973 30 54 79
Fax
973 23 70 66
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Desenvolupar, realitzar i actualitzar les tècniques analítiques per donar suport diagnòstic als programes de sanitat animal.
Implantar les directrius del Servei de Prevenció en Salut Animal en matèria d'acreditació de qualitat.
Elaborar els informes tècnics i els certificats sanitaris que se li demanin, en l'àmbit de les seves funcions.
Participar en les activitats tècniques per a les quals sigui requerit per part del Servei de Prevenció en Salut Animal.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.