• Imprimeix

Alt Empordà

Responsable: Sr. Jordi Vergés Aiguaviva
Càrrec: cap de l'Oficina Comarcal de l'Alt Empordà
Adreça
Carrer de Muntaner, 3 Apartat de correus 307
Població
17600 Figueres
Telèfon
972 51 43 79
Fax
972 67 28 19
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Horari de registre


Atenció al púlbic
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

Aquesta oficina disposa de servei de cita prèvia

Executar les actuacions que preveuen els programes i plans del Departament amb l'adequació dels serveis a les característiques del seu àmbit territorial per potenciar-ne el desenvolupament integral.
Identificar les necessitats en el seu àmbit territorial i la proposta de les actuacions i les inversions més adequades.
Executar les actuacions en matèria d'agricultura, ramaderia, indústries agroalimentàries i medi natural que se li assignin.
Gestionar les actuacions en matèria d'ajuts que se li assignin.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
L'oficina comarcal s'organitza en les tres àrees funcionals següents:
- Àrea de Serveis Veterinaris.
- Àrea de Serveis Agrícoles.
- Àrea Administrativa.