• Imprimeix

Baix Ebre

Responsable: Sr. Carles Chiner Furquet
Càrrec: Cap de l'Oficina
Adreça
Plaça de Gerard Vergés, 1 (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
Població
43500 Tortosa
Telèfon
977 44 12 34
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.
Executar les actuacions que preveuen els programes i plans del Departament amb l'adequació dels serveis a les característiques del seu àmbit territorial per potenciar-ne el desenvolupament integral.
Identificar les necessitats en el seu àmbit territorial i la proposta de les actuacions i les inversions més adequades.
Executar les actuacions en matèria d'agricultura, ramaderia, indústries agroalimentàries i medi natural que se li assignin.
Gestionar les actuacions en matèria d'ajuts que se li assignin.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
L'oficina comarcal s'organitza en les tres àrees funcionals següents:
- Àrea de Serveis Veterinaris.
- Àrea de Serveis Agrícoles.
- Àrea Administrativa.