• Imprimeix

Organismes

Responsable: Sr. Ramon Sentmartí Castañé
Càrrec: director gerent de Promotora d'Exportacions Catalanes
Adreça
Carrer d'Anselm Clavé, 2
Població
25007 Lleida
Telèfon
973 24 71 09
CIF
A-58241316
Fax
973 24 87 27
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 620 ppal
Població
08007 Barcelona
Telèfon
93 552 48 20
CIF
A-58241316
Fax
93 552 48 25
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
La societat té per objecte la promoció dels productes agroalimentaris i forestals catalans a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol i l'ajut a l'exportació dels esmentats productes cap els mercats de demanda la seva exportació, promoció i ajut a les campanyes de normalització d'aquests productes i, en general, tot allò relacionat directament o indirectament amb les finalitats expressades, així com la prestació de serveis tècnics, comptables i econòmics a les empreses agràries, tant del sector productiu com de la indústria agroalimentària i forestal.
Societat Mercantil. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), Unió Vinícola del Penedès, Associació d'Indústries d'Alimentació i Begudes de Catalunya, Federació Catalana d'Olis Comestibles, Associació d'Empresaris d'Escorxadors i Comerç d'Aviram, Conills, Ous i Caça de Catalunya, Federacó Catalana d'Indústries de la Carn, Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Joves Agricultors de Catalunya, Unió de Pagesos i la Generalitat de Catalunya.