• Imprimeix

Actuacions

Les funcions del Cos d'Agents Rurals queden reflectides en les actuacions que efectua segons els diferents àmbits materials.

A continuació es mostren les actuacions que du a terme cada any el Cos d'Agents Rurals segons l'àmbit material (caça i protecció dels animals, circulació motoritzada, forestals, incendis forestals, medi ambient, pesca continental i marítima).

Data d'actualització: 26.09.2016