Les funcions del Cos d'Agents Rurals queden reflectides en les actuacions que efectua segons els diferents àmbits materials.

A continuació es mostren les actuacions que du a terme cada any el Cos d'Agents Rurals segons l'àmbit material:

  • Caça i protecció dels animals
  • Circulació motoritzada
  • Boscos i incendis forestals
  • Medi ambient
  • Pesca continental i marítima

Data d'actualització: 16.11.2017