• Imprimeix

Si arriba el foc, estàs preparat?

Campanya franges

Incendi forestal

Viure en zones forestals comporta ser conscients que existeix un risc i que hem de saber conviure amb ell. De la mateixa manera que tenim clar que cada any pot haver-hi un bosc que arribi a cremar, també hem de ser conscients que ho poden fer les edificacions, instal·lacions, urbanitzacions i nuclis de població que hi ha a prop d'una zona forestal. Per aquest motiu, és primordial adoptar les mesures necessàries per autoprotegir-nos per si arriba aquest moment.

Sota el lema “Si arriba el bosc, estàs preparat”, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona impulsen una campanya perquè ciutadania i ajuntaments prenguin consciència d'aquest risc i coneguin les mesures d'autoprotecció que es poden dur a terme per minimitzar al màxim els seus efectes.

En concret, es fomentarà la realització dels corresponents plànols de delimitació de les edificacions, instal·lacions i nuclis de població exposats i la realització el manteniment de les preceptives franges de protecció per poder afrontar els incendis forestals i reduir-ne el risc. Disposar d'aquestes franges és la millor mesura contra els incendis forestals per tal d'evitar tant danys personals com materials en les edificacions.

Xerrades informatives

Els Agents Rurals i personal tècnic de la Diputació de Barcelona fan xerrades informatives sobre les mesures d'autoprotecció contra incendis forestals en edificacions, urbanitzacions i nuclis de població ubicats a menys de 500 m de terreny forestal. Informa-te'n al teu ajuntament.

Campanya franges

Obligatòries o recomanables?
És obligatori establir mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

Com puc saber si haig de fer una franja de protecció?
Consultant l'ajuntament respectiu el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions obligades a establir mesures de prevenció contra incendis forestals.

Què és un Plànol de delimitació contra incendis forestals? És el document que determina les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions obligades a disposar de mesures de prevenció contra incendis forestals.

Qui elabora i aprova el Plànol de delimitació de cada municipi?
Correspon als ajuntaments l'elaboració, i l'aprovació es fa per Ple de l'Ajuntament.

Quina amplada ha de tenir una franja de protecció?
Com a mínim 25 metres.

A partir d'on es mesuren els 25 metres d'amplada de les franges de protecció?
Des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitzacions i els nuclis de població. Les zones verdes o vials perimetrals poden computar com a part de la franja exterior de protecció.

Quina distància hi ha d'haver entre arbres dins la zona de protecció?
La necessària per evitar continuïtat entre les capçades dels arbres. En l'arbrat adult, calen uns 6 metres entre els troncs dels arbres.

Quina distància hi ha d'haver entre arbustos i arbrat jove dins la zona de protecció?
La necessària per evitar continuïtat entre els matolls, separats un mínim de 3 m.

Qui s'encarrega de realitzar els treballs forestals en urbanitzacions o nuclis de població?
Els treballs corresponen a la comunitat de propietaris de la urbanització o a l'entitat urbanística col·laboradora corresponent.Si aquests ens no fan els treballs, correspon a l'ajuntament fer-los.

Qui s'encarrega de realitzar els treballs forestals en edificacions aïllades?
Correspon al propietari mateix de l’edificació que es realitzin els treballs d’aclarida o desbrossament.

Cal permís per tallar arbres i matolls dins de les zones obligades?
Cal l'autorització del propietari dels arbres i matolls.

Les tallades d'arbrat en les zones incloses en franges de protecció s'han de comunicar prèviament al Departament d'Agricultura.

Què cal fer de la fusta i les restes dels treballs realitzats?
Els residus produïts pels treballs forestals s'han de triturar fins a obtenir restes menors a vint centímetres i repartir-les uniformement sobre el terreny.

Qui és el propietari d'aquesta fusta o restes?
El propietari del terreny de la finca afectada per la franja de protecció. En el cas de les zones verdes, l'ajuntament, un propietari particular o l’entitat urbanística col·laboradora corresponent.

Qui fa el seguiment del compliment de les mesures de prevenció d'incendis forestals?

  • Els ajuntaments mateixos, els agents rurals i altres agents de l'autoritat.
  • La Diputació de Barcelona disposa d’un programa de suport tècnic i econòmic als ajuntaments amb l'objectiu d'implantar les franges perimetrals i tractar les zones verdes de titularitat municipal.
  • La Diputació de Barcelona disposa d’un programa de suport tècnic i econòmic als ajuntaments amb l'objectiu d'implantar les franges perimetrals i tractar les zones verdes de titularitat municipal.

Em poden sancionar si no mantinc la meva parcel·la en condicions?
Sí, amb multes entre 601 € fins a 10.000 €, en ser considerada una infracció greu (Llei 5/2003, de 22 d’abril).

Qui és responsable de mantenir una parcel·la no edificada?
El propietari. En el cas de no realitzar els treballs, correspon al municipi fer-los.

Què passa si el terreny del costat de casa meva és d'un altre propietari?
En els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització, s’hi estableix una servitud forçosa per accedir-hi i fer-hi els treballs forestals necessaris.

Poden entrar a la meva finca a fer una zona de protecció d'un altre? Drets i deures.
Sí. En un primer moment, l'ens o persona obligada a tenir la franja de protecció (urbanització o propietari individual) us demanarà permís per entrar i realitzar les feines. Podeu establir un acord mutu i pactar-ne les condicions de realització. 

Ajuts

El Departament d'Agricultura i la Diputació de Barcelona destinen ajuts per a incentivar que els ajuntaments apliquin les mesures de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i als nuclis de població situats en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.

Data d'actualització:  27.11.2018

Mesures d'autoprotecció en incendis forestals. Franges de protecció

S'han trobat 19 resultats.

Autor:  Data de publicació:  Mida:  Utilització de les imatges i vídeos Avís: Es poden utilitzar les imatges i vídeos que estiguin subjectes a una llicència que així ho permeti (per exemple llicències Creative Commons). En cas de dubte, cal consultar l'organisme que apareix com a autor. Comparteix a: /web/resources/fwkResponsive/fpca_subcapcalera/img/NG_ico_twitter.png /web/resources/fwkResponsives/common/img/playIcon.png /web/resources/fwkResponsive/fpca_subcapcalera/img/NG_ico_facebook.png
Visió aèria d'una zona poblada amb les franges de protecció
Zona de bosc amb franja neta
Franja neta en una zona propera als nuclis habitats
Franja de protecció neta
Franja de protecció neta en una zona propera a un nucli de població
Franja neta en una zona propera als nuclis habitats
Visió d'una franja de protecció en zones urbanitzades
Zona de protecció al voltant d'una edificació
Visió d'una zona neta
Franja de protecció al voltant d'un habitatge
Treballs en una franja de protecció propera a un nucli de població
Tala i desbrossat per a franja
Treballs de manteniment d'una franja de protecció
Treballs de manteniment de la franja en zones poblades
Neteja d'una franja de protecció
Treballs de manteniment d'una franja de protecció
Treball de manteniment d'una franja de protecció
Manteniment de la franja de protecció
Treballs de manteniment d'una franja de protecció