• Imprimeix

Agents majors

La categoria d'agent major està destinada al desenvolupament de l'àrea d'especialització assignada, i a l'exercici d'habilitats, l'aplicació de tècniques o l'ús de materials especials.

Destaquem

Contacteu amb els agents rurals Per telèfon, per Internet i presencialment Organigrama del Cos d'Agents Rurals Categories, escales i estructura de comandament Organigrama del Departament Òrgans i unitats

Corresponen als/les agents majors:

FuncionsPreferentment, la direcció de les actuacions que els puguin ser assignades segons la seva àrea d'especialització o del grup de suport o especial al qual pertanyen, amb el corresponent rendiment de comptes als seus superiors
El desenvolupament de les funcions especialitzades de l'àrea d'especialització assignada, o de les habilitats, de les tècniques o l'ús dels materials especials del grup de suport o especial al qual pertanyen.
En general, el desenvolupament de les funcions bàsiques del cos, i, en especial, les que per llur complexitat requereixen més experiència i capacitació tècnica.

Data d'actualització:  15.01.2018

Informació relacionada