• Imprimeix

Àrea General

Constitueix el nivell superior de l'estructura territorial del Cos d'Agents Rurals, comprèn tot Catalunya.

Destaquem

Contacteu amb els agents rurals Per telèfon, per Internet i presencialment Organigrama del Cos d'Agents Rurals Categories, escales i estructura de comandament Organigrama del Departament Òrgans i unitats

El comandament de l'Àrea General correspon a l'inspector o la inspectora en cap, les funcions del qual són:

FuncionsComandar el Cos d'Agents Rurals i dirigir, coordinar, controlar i inspeccionar totes les àrees i grups en què s'estructura el Cos d'Agents Rurals territorialment i per àrees d'especialització
Revisar, avaluar i proposar els procediments, les estructures i els processos per millorar l'eficàcia en l'exercici de les funcions i de les tasques del Cos d'Agents Rurals
Planificar, programar i coordinar els dispositius i les operacions d'àmbit territorial superior al d'àrea regional i els grups de suport
Estudiar, proposar i fer el seguiment de la formació inicial i continuada, bàsica i especialitzada, del personal del Cos d'Agents Rurals
Gestionar les propostes per a l'adquisició i l'ús dels equipaments i dependències del Cos d'Agents Rurals
Proposar la planificació territorial dels recursos materials i humans

Depenen de l'Àrea General tota l'estructura territorial i totes les àrees d'especialització, i també els grups de suport.

Data d'actualització:  15.01.2018