• Imprimeix

Àrees regionals

Constitueixen el nivell mitjà de l'estructura territorial del Cos d'Agents Rurals.

Cada àrea comprèn la totalitat de les àrees bàsiques del seu àmbit territorial respectiu.

Destaquem

Contacteu amb els agents rurals Per telèfon, per Internet i presencialment Organigrama del Cos d'Agents Rurals Categories, escales i estructura de comandament Organigrama del Departament Òrgans i unitats

Hi ha sis àrees regionals:

  • Girona
  • Barcelona
  • Catalunya Central
  • Tarragona
  • Terres de l’Ebre
  • Lleida

El comandament, la direcció, la coordinació, el control i la inspecció de cada àrea regional corresponen al sotsinspector o a la sotsinspectora en cap de l'àrea regional respectiva i té les funcions següents:

FuncionsDirigir els agents rurals i coordinar les àrees bàsiques, d'acord amb les ordres i instruccions rebudes dels seus superiors
Comandar els operatius d'envergadura previstos pels procediments normalitzats de treball
Planificar, programar i coordinar dispositius i operacions que ultrapassin el territori de l'àrea bàsica
Gestionar i canalitzar els requeriments de les àrees bàsiques
Gestionar el manteniment de dependències i equipaments

Data d'actualització:  15.01.2018

Informació relacionada