• Imprimeix

Estructura jeràrquica

El Cos d'Agents Rurals es troba adscrit al Departament competent en matèria de medi ambient, actualment al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i correspon al conseller o consellera titular d'aquest Departament el comandament i la direcció superior de tot el cos.

El subdirector o la subdirectora dels Agents Rurals fa d'enllaç entre el Cos i la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament. També s'ocupa del compliment eficaç de les funcions dels agents rurals i d'impulsar protocols de col·laboració entre el Cos d'Agents Rurals i altres organismes.

El Cos d'Agents Rurals s'estructura territorialment i seguint un ordre descendent en:

Destaquem

Contacteu amb els agents rurals Per telèfon, per Internet i presencialment Organigrama del Cos d'Agents Rurals Categories, escales i estructura de comandament Organigrama del Departament Òrgans i unitats
Data d'actualització:  10.02.2017