• Imprimeix

Marc informatiu

Xerrades i altres sessions informatives sobre tasques dels agents rurals (fora dels centres escolars i educatius).