• Imprimeix

Accés, provisió i promoció professional

Destaquem

Contacteu amb els agents rurals Per telèfon, per Internet i presencialment Organització del Cos d'Agents Rurals Organigrama del Departament Òrgans i unitats
Escala superior
Inspector/a
Grup A (subgrup A1)
Concurs oposició (inclou un curs selectiu de formació i una fase de prova selectiva)
Torn de promoció interna i torn lliure

 

 

Escala executiva
Sotsinspector/a
Grup A (subgrup A2)
Concurs oposició (inclou un curs selectiu de formació i una fase de prova selectiva)
Torn de promoció interna i torn lliure

 

Escala bàsica
Oficial/a
Grup C (subgrup C1)
Concurs oposició (inclou un curs selectiu de formació d'una àrea d'especialitat)
Torn de promoció interna

 

Escala bàsica
Agent major
Grup C (subgrup C1)
Concurs oposició (inclou un curs selectiu de formació d'una àrea d'especialitat)
Torn de promoció interna

 

Escala bàsica
Agent
Grup C (subgrup C1)
Concurs oposició (inclou un curs selectiu de formació i una fase de prova selectiva)
Torn lliure

 

 

Data d'actualització:  07.07.2017