• Imprimeix

Categories i escales. Funcions

Destaquem

Contacteu amb els agents rurals Per telèfon, per Internet i presencialment Organització del Cos d'Agents Rurals Organigrama del Departament Òrgans i unitats
Escala superior
Inspector/a
Direcció i coordinació de l'actuació i el funcionament de les unitats i els serveis de nivell superior adscrits al Cos d'Agents Rurals
Col·laboració amb els seus superiors en la direcció i la coordinació de les unitats i els serveis de nivell superior
Desenvolupament de les tasques corresponents al grup de titulació
Escala executiva
Sotsinspector/a
Direcció, coordinació, control i inspecció de les unitats en els àmbits territorials i funcionals assignats
Col·laboració amb els seus superiors en la direcció i la coordinació de l'àrea territorial, de l'àrea de coordinació o dels grups de suport o especials
Desenvolupament de tasques corresponents al grup de titulació 
Escala bàsica
Oficial/a
Coordinació, control i inspecció dels agents que tenen a càrrec en els àmbits territorials o funcionals assignats
Coordinació i desenvolupament de les funcions especialitzades de l'àrea d'especialització assignada o del grup de suport o especial
Coordinació de funcions bàsiques del cos
Col·laboració amb els seus superiors en la direcció i la coordinació del corresponent àmbit territorial o àrea d'especialització o grup de suport o especial

 

Escala bàsica
Agent major
Direcció de les actuacions assignades a l'àrea d'especialització
Funcions especialitzades de l'àrea d'especialització o de les habilitats i de les tècniques o l'ús dels materials especials del grup de suport o especial
Funcions bàsiques 

 

Escala bàsica
Agent
Funcions bàsiques del cos

 

Data d'actualització:  07.07.2017