• Imprimeix

Categories i escales. Funcions

Destaquem

Contacteu amb els agents rurals Per telèfon, per Internet i presencialment Organització del Cos d'Agents Rurals Organigrama del Departament Òrgans i unitats
Escala superior
Inspector/a
Direcció, coordinació de l'actuació i funcionament de les unitats i serveis de nivell superior assigants
Col·laboració amb els seus superiors en la direcció i la coordinació de les unitats
Desenvolupament de tasques corresponents al grup de titulació
Escala executiva
Sotsinspector/a
Direcció, coordinació, control i inspecció dels agents
Col·laboració amb els seus superiors en la direcció i la coordinació 
Desenvolupament de tasques corresponents al grup de titulació 
Escala bàsica
Oficial/a
Agent major
Agent
Oficial/a
Coordinació, control i inspecció dels agents de categories inferiors 
Coordinació i desenvolupament de les funcions especialitzades 
Coordinació de funcions bàsiques del cos
Col·laboració amb els seus superiors
Agent major
Direcció de les actuacions assignades a l'àrea d'especialització 
Funcions especialitzades de l'àrea d'especialització
Funcions bàsiques 
Agent
Funcions bàsiques del cos
Escala aulixiar
Agent auxiliar
Funcions bàsiques del cos que requereixen menys experiència
Data d'actualització:  23.04.2014